Algemene info

Bereikbaarheid

Kijk op https://www.slimnaarantwerpen.be/nl/routeplanner

Hier kan je op een makkelijke manier je route plannen.

Wie met de fiets komt neemt best de ingang aan Kerkelei 43. De fietsenstalling bevindt zich aan de speelplaats.

Voor- en naschoolse opvang

Talent gespot

Elk kind heeft nood aan succeservaringen. Onze juffen en meesters helpen het kind zijn gaven te ontdekken: zo leren de kinderen hun mogelijkheden kennen én verwerven ze het nodige zelfvertrouwen. Een positief zelfbeeld is immers heel belangrijk. Heel bewust verruimen we het interessegebied van de leerlingen en leggen we in de lessen het accent op talent.

Alle kinderen moeten zich veilig en geborgen voelen op school. Al was het een tweede thuis. We werken met heldere en voor iedereen geldende afspraken waar drie schoolregels centraal staan:

 1. ‘STOP = STOP’
 2. We hebben respect voor elkaar: je mag elkaar geen pijn doen, ook niet met woorden.
 3. We zorgen goed voor spullen.

Door het organiseren van klasoverschrijdende projecten versterken we het groepsgevoel. De leerlingen krijgen zo oog voor elkaars vaardigheden. Iedereen kan iets en samen kunnen we alles!

Algemene waarden die wij hoog in het vaandel dragen.

Betrokkenheid

Op onze school is iedereen (binnen en buiten de school) belangrijk. Wij zijn een mini-maatschappij waarbij elke schakel telt. Leren luisteren naar elkaar vinden we belangrijk. We zijn breeddenkend en streven naar een maximale ontwikkeling waarbij iedereen zich goed voelt en zijn talent kan tonen in een veilige omgeving.

Verdraagzaam

We maken vrienden voor het leven op onze school. We leren met elkaar op een respectvolle manier om te gaan waarbij we rekening houden met elkaars verschillen.

Duidelijke regels en afspraken bieden hierbij een houvast. We leren samenwerken en samen spelen en helpen elkaar om verdraagzaam te zijn.

Zelfvertrouwen

We leren onze grenzen verleggen door vallen en opstaan.

We durven ondernemen, probleemoplossend denken en werken zo aan onze persoonlijke groei. Op een goede manier leren omgaan met kritiek. Opkomen voor onszelf op een respectvolle manier.

Leerplezier

We willen het leerplezier van de kinderen vergroten door:

 • Ruimte te bieden om zelf te onderzoeken en te ontwikkelen op een creatieve manier.
 • Gedifferentieerd te werken en de juiste persoonlijke ondersteuning te bieden voor ieder individu.
 • Te blijven vernieuwen (nieuwe methodes uitproberen, gebruik van multimedia).
 • Ervoor te zorgen dat kinderen plezier krijgen om hun talent te ontwikkelen.
 • Hen te prikkelen zodat ze levenslang blijven leren.
 • Gebruik te maken van verschillende werkvormen.
 • Een leuke klassfeer te creëren
 • Actief te doen en te leren.

Inschrijvingen

Voor schooljaar 2020-2021 werken wij met de “meld je aan” methode. Dit wil zeggen dat je je vanaf 2 maart 2020 (9.30u) tot en met 31 maart 2020 (17.00u) kan aanmelden op de website https://meldjeaanbasis.antwerpen.be/


Als u een ticket voor onze school krijgt, dan kan u op deze momenten inschrijven:

Voor broer en zussen:

6 maart van 8.00u tot 16.00u
11 maart van 8.00u tot 12.00u
19 maart van 8.00u tot 16.00u

Voor andere inschrijvingen:

8 mei van 8.00u tot 16.00u
12 mei van 8.00u tot 16.00u
20 mei van 8.00u tot 16.00u

Moest één van deze momenten niet passen, gelieve contact op te nemen met het secretariaat.

Pedagogisch project en schoolreglement

Onze school behoort tot het Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap (GO!).

Het Pedagogisch Project van ons onderwijsnet kan u hier terugvinden.

De digitale versie van ons schoolreglement kan u hier terugvinden.

Partners

Educatieve links

Hier vindt u links terug naar educatieve websites waaronder het nieuws, filmpjes, spelletjes, … .

Bingel
Karrewiet
Open Leerhuis
Onderwijskiezer
Kweetet (oefenplatform voor Mundo en Beaufort) 
Symbaloo Parkschool

Parkschool

!eperman