K1A - juf Caroline
K1A - juf Caroline
K1A en K1B - juf Wendy
K1A en K1B - juf Wendy
K1B - juf Lavinia
K1B - juf Lavinia
K1C - juf Jessy
K1C - juf Jessy
K1D - juf Stefanie
K1D - juf Stefanie
K1E - juf Tatiana
K1E - juf Tatiana
K1C, K1D en K1E- Juf Valerie
K1C, K1D en K1E- Juf Valerie
Kinderverzorgster - Juf Tamara
Kinderverzorgster - Juf Tamara

Oudste kleuters: tweede en derde kleuterklas

K2A - juf Kelly
K2A - juf Kelly
K2A - juf Demi als vervanging van juf Kelly
K2A - juf Demi als vervanging van juf Kelly
K2A en K2B - juf Maren
K2A en K2B - juf Maren
K2B - juf Laure
K2B - juf Laure
K2C - Juf Silke
K2C - Juf Silke
K3A - juf Kim Lie
K3A - juf Kim Lie
K3A, K3B en K3C - juf Greet
K3A, K3B en K3C - juf Greet
K3B - juf Evy
K3B - juf Evy
K3C - juf Ulla
K3C - juf Ulla

Parkschool

!eperman