Hier  even wat een schoolstraat inhoudt.

Wat is een schoolstraat?

In een schoolstraat wordt aan het begin en aan het einde van de schooldag de straat voor een halfuur afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Zo kunnen schoolgaande kinderen en hun ouders, die zich te voet of met de fiets verplaatsen, veilig de school bereiken en verlaten. Wie toch met de auto komt, kan iets verder parkeren en te voet naar de schoolpoort gaan.

Het afsluiten van een schoolstraat gebeurt met nadarhekken. Hierop is een verkeersbord C3 en een onderbord met de vermelding ‘schoolstraat’ voorzien. De straat blijft wel toegankelijk voor hulpdiensten en de reeds aanwezige auto’s (bv. van bewoners) mogen de straat uitrijden.

Waarom zijn er schoolstraten?

Bij het begin en einde van de schooldag verandert de straat voor een schoolpoort in een chaotische omgeving met veel auto’s, fietsers en voetganger. Deze verkeerschaos zorgt enerzijds voor een onveilige omgeving en veroorzaakt anderzijds heel wat fijn stof en uitlaatgassen. Een schoolstraat biedt een oplossing voor deze verkeersdrukte. Door gemotoriseerd verkeer tijdelijk niet meer toe te laten wordt de schoolomgeving aangenamer, veiliger en gezonder.