Wij zijn blij u terug te mogen begroeten op 2 september. Hieronder vindt u de data van de info-momenten.

Info-avond lagere school: 3 september om 19.00u

Info-avond kleuterschool: 5 september om 19.00u