De fuif zal spijtig genoeg niet doorgaan door de tegenvallende kaartenverkoop.